Копирование

 

 

Цветное копирование,цветная печать из файла 

Цена указана за 1 страницу, в зависимости от заливки цвета.

 

       Формат  до 50%  от 50% до 100%
  А4 на бумаге 80 г/кв.м.   50 руб.  100 руб.
  А3 на бумаге 80 г/кв.м.  120 руб.  240 руб.
  А4 на бумаге 160 г/кв.м  200 руб.  200 руб.
  А3 на бумаге 160 г/кв.м  400 руб.  400 руб.

Черно-белое копирование, черно-белая печать из файла

Цена указана за 1 прокат, 

 

         Формат  1-11стр.  11-50 стр.  50+ стр.
   А4 на бумаге 80 г/кв.м  20 руб  20 руб  15 руб
   А3 на бумаге 80 г/кв.м  50 руб  30 руб  20 руб
 

Сканирование

Цена указана за 1 скан.

 

Формат        А4        А3
     Сканирование 300-600 DPI(PDF,JPG,PNG)     30 руб.     50 руб.

Брошюровка

Цена зависит от количества листов.

 

Формат       1-40 л.       41-100 л.        101-150 л.
           А4      300 руб.       400 руб.         500 руб.

 

Фотоателье "Пирра" © 2018, Санкт-Петербург, г. Пушкин